Dlaczego Biblia jest wyjątkowa?

2 Tymoteusza 3:16  Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (wszystkie wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia) Powyższy werset stwierdza, że Pismo Święte jest słowem od Boga. Całe Pismo – Stary i Nowy Testament. Ja w to wierzę. Nawet ludzie niewierzący w Boga uważają Biblię za …

Jam jest Prawdziwym Krzewem Winnym

Do Przeczytania: Ewangelia Jana 15   Wprowadzenie Jezus wypowiada ostatnie oświadczenie, gdy idzie z apostołami do ogrodu Getsemani. Pod koniec rozdziału 14 wyszli razem z wieczerzy, podążając do ogrodu. Po drodze Jezus dzieli się z uczniami ostatnimi wskazówkami oraz modli się za nich (rozdział 17). Prawdopodobnie zatrzymuje się i modli, zanim przekroczą strumień Cedron. Gdy …

Kobieta w oczach Boga

Biblia jest najlepszą książką psychologiczną. To jest prawda. Bóg zna nas najlepiej, bo nas stworzył. Psalm 139, 1-4   Panie, przenikasz i znasz mnie,  Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły,  widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.  Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz …

Zaufanie Bogu

Księga Izajasza 26,3 (Biblia Gdańska) Człowieka polegającego na Tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: bo w tobie ufa.  W życiu codziennym często musimy zaufać innym ludziom. Ufam, że kierowca autobusu nie spowoduje wypadku. Ufam lekarzowi, gdy stawia diagnozę wypisuje receptę i ufam farmaceucie, że wyda mi właściwy lek. Ten, kto nie potrafi zaufać innym, w …

Jam jest Drogą, Prawdą i Żywotem

Fragment do Przeczytania: Ewangelia Jana 14, 1-15 Fragmenty uzupełniający: Ewangelia Jana 13, 31-38; 14, 16-31 Wprowadzenie Szóste oświadczenie Jezusa ma miejsce w ostatnią noc, jaką Jezus mógł spędzić z apostołami, zaraz przed ukrzyżowaniem. Judasz właśnie wyszedł, aby wydać Jezusa przywódcom religijnym, zostało więc przy Jezusie tylko jedenastu bliskich Mu uczniów. Jest to więc najbardziej prywatna, …

Jam Jest Zmartwychwstaniem i Żywotem

Do przeczytania: Ewangelia Jana 11. Wprowadzenie Następne stwierdzenie „Jam jest...” zostaje wypowiedziane przy okazji śmierci dobrego przyjaciela Jezusa, Łazarza. Stwierdzenie pada w odpowiedzi na skargę jego siostry, że Jezus przybył za późno, by tej śmierci zapobiec. Nie było to jednak przypadkowe; Jezus miał powód, gdy się ociągał. Tak jak w przypadku ślepca, śmierć Łazarza miała …

Jam Jest Drzwiami owiec/Dobrym Pasterzem

 Główny fragment: Ewangelia Jana, rozdział 10  Fragment wprowadzający: Jana 9,34-41 Wprowadzenie To, co dzieje się w rozdziale dziesiątym, jest kontynuacją historii z rozdziału dziewiątego. Jako rezultat uzdrowienia przez Jezusa, uleczony ślepiec został wyrzucony ze synagogi przez faryzeuszy. Ślepy człowiek wierzył, że Jezus jest Mesjaszem i został uzdrowiony. Faryzeusze odrzucili uzdrowienie, ponieważ odrzucili Jezusa jako Mesjasza. …