„a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył” Iz. 45,18

 Księga Izajasza 45,18 Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.  Kiedy Karen proponuje urządzenie herbatki w ogrodzie, to od razu mam ochotę śpiewać: „Gdy na …