Dlaczego Biblia jest wyjątkowa?

2 Tymoteusza 3:16  Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (wszystkie wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia) Powyższy werset stwierdza, że Pismo Święte jest słowem od Boga. Całe Pismo – Stary i Nowy Testament. Ja w to wierzę. Nawet ludzie niewierzący w Boga uważają Biblię za …