Jam Jest Światłością Świata

 Do przeczytania: Ewangelia Jana 8,12-59; 9,1-41.  Fragment uzupełniający: Ewangelia Jana 1,1-18   Wprowadzenie Tematem rozdziałów 8 i 9 Ewangelii Jana jest oświadczenie Jezusa: „…Ja jestem Światłością Świata.”  Po raz pierwszy Jezus mówi o tym w rozdziale 8,12. Rozpoczyna to debatę nad tym kim On jest, nad Jego imieniem, istotą i pochodzeniem, a kończy potwierdzeniem Jego …

Jam Jest Chlebem Żywota

Główny fragment do czytania: Ewangelia Jana, rozdział 6,22-71  Fragment wprowadzający: Jana 6,1-21  Wprowadzenie W całej, długiej historii narodu żydowskiego pojawiali się prorocy zapowiadający nadejście wybawcy, który zwycięży ich wrogów i wprowadzi sprawiedliwe rządy. Proroctwa te zapisano w żydowskich pismach, znanych dzisiaj jako Stary Testament, stanowiący integralną część Biblii. Ponadto w czasach Chrystusa naród żydowski wierzył, …

Wprowadzenie i prolog Ewangelii Jana

Wprowadzenie do Ewangelii Jana • Do przeczytania: Ewangelia Jana 20, 30-31 oraz 1, 1-18 Kto napisał Ewangelię? Wiemy, że Jan napisał tę Ewangelię, ale kim on był? Jaki był ten człowiek? Biblia zawiera wszystko co potrzebne by odpowiedzieć na te pytania. Jan nazywał się Jan — syn Zebedeusza. Był jednym z dwunastu Uczniów/Apostołów, i w swojej …

Nowe Studium: Ewangelia Jana

Dlaczego czytać Biblię? Ktoś, kiedyś powiedział, że czym bardziej rzeczy się zmieniają, tym bardziej pozostają takie same. Stwierdzenie to sprawdza się do natury człowieka. Pomimo całego rozwoju technologicznego ludzkość nadal uwikłana jest w te same moralne i etyczne problemy, które niepokoiły ją przed tysiącami lat. Człowiek w dalszym ciągu zmaga się i walczy z tymi …

Bohaterka wiary–Estera

Po raz drugi, naszym bohaterem jest—bohaterką. Tym razem, to Estera. Niestety, znowu nie ma nagrania z powodu choroby mówcy. Bohater wiary w ST—Estera        

Bohaterowie wiary-3 – Daniel i przyjaciele

Oto trzeci artykuł z "Bohaterowie wiary". Tym razem, bohaterami są Daniel i jego przyjaciele—Szadrach, Meszach i Abed-Nego, oraz Nebuchadnasar—tak, Nebuchadnasar. Przeczytaj by dowiedzieć się dlaczego! Bohater wiary w ST—Daniel

Bohaterowie Wiary Starego Testamentu

Parę tygodnia temu, rozpoczęliśmy nowy cykl wykładów pod tytułem Bohaterowie wiary Starego Testamentu. Analizujemy w nim życie niektórych postaci ze Starego Testamentu, skupiając się na ukazanej w ich życiu wierze w Boga. Przedstawiamy wpływ, jaki miała wiara na ich życie. Ich historie mogą stanowić przykład wiary na co dzień, również i dla nas, dzisiaj. Pierwszą …