Coś wartego słuchania

Po „krótkim” przerwie, mamy coś innego. Niedawno, jedna z naszych uczestniczek znalazła w internecie, książkę „audiobook” do słuchania. Ta książka jest wspaniałą przedstawieniem Ewangelii dla ludzi. Nazywa się Ewangelia, którą głosimy. Została napisana przez znanego pastora w Kanadzie w ostatnim stuleciu, Oswalda Smith. Był on pastorem, ewangelistą i misjonarzem, oraz autorem kilku wspaniałych książek. Chyba najbardziej …

2 Księga Mojżeszowa

II Mojżeszowa Autorstwo: Mojżesz (warto przeczytać komentarze na temat autorstwa w artykule do Pierwszej Księgi Mojżeszowej) Tytuł: „Wyjścia” albo „Exodus” (z języka greckiego); po hebrajsku, „Imiona” z pierwszego słowa w Piśmie Hebrajskim Data napisania: około 1500–1400 p. Ch. Słowo kluczowe „wykupić” 6,6 (wyzwolić); 13,13; 15,13; 21,8; 34,20 Kluczowe wersety: 6, 6; 19, 5–6 Tło wydarzeń …

Przegląd ST: Pięcioksiąg

Pięcioksiąg stanowi podstawę całej Biblii. Razem - pięć ksiąg mojżeszowych - tworzy fundament treści całej Biblii. Dostrzec można, że autorzy w całej Biblii, oraz Jezus w całej swojej nauce, odnoszą się do Mojżesza i do autorytetu Pięcioksięgu w swoich pismach.

Jednolitość Starego Testamentu

W tym wpisie, przedstawiamy podstawy, na których będziemy budować całą serię przeglądu Starego Testamentu. To znaczy, że nie uzasadniamy tu podstaw, tylko opisujemy, jakie są. Z czasem, jak rozwijamy przegląd, to zobaczymy jak te podstawy same wytłumaczą się.

Coś do rozważania

Jest we wszystkich Ewangeliach 89 rozdziałów. Z tych 89, tylko 4 dotyczą pierwszych 30 lat Jezusa (skupiąc na Jego narodzeniu). 85 rozdziałów obejmuje ostatnie trzy lata Jego życia, a aż 30 opisują zaledwie ostatnich 8 dni Jego życia! Jakie znaczenie ma te ostatnie dni Jego życia na tej ziemi, oraz jego śmierć i zmartwychwstanie dla nas!

Przegląd Starego Testamentu

Jest rzeczą oczywistą, że pogląd, z którym podejdzie się do Pisma ma wielki wpływ na to co wnioskuje się z tego, co czytamy. Na przykład, jeżeli pewna osoba nie wierzy, że księgi Pisma są natchnione przez Boga, albo że Bóg nie istnieje, to będzie mieć wielki wpływ na jego podejście do Pisma.

„a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył” Iz. 45,18

 Księga Izajasza 45,18 Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.  Kiedy Karen proponuje urządzenie herbatki w ogrodzie, to od razu mam ochotę śpiewać: „Gdy na …

Jak więc powinniśmy żyć? Filmy w niedziele

Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów chrześcijańskich „Jak więc powinniśmy żyć?” dr Francisa Schaeffera. Serię dziesięciu półgodzinnych filmów będziemy wyświetlać w każdą niedzielę od 24 czerwca lipca do 26 sierpnia 2012 r. o godzinie 11:00. Po projekcji odbędzie się dyskusja na temat filmu. Jeżeli obchodzi cię przyszłość naszego społeczeństwa, jeżeli troszczysz się o przyszłość naszych dzieci, warto …

Głośno wołam do Pana

Każdy przeszedł w życiu dni, kiedy ciężar zmartwień lub trudnej sytuacji był zbyt ciężki do udźwignięcia i nie było widać żadnego rozwiązania. Nie było też nikogo, kto by rozumiał nasze problemy. W takiej sytuacji był Dawid. Księga Psalmów 142:1  Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini. Modlitwa. 2  Głośno wołam do Pana, głośno błagam …