Fanny Crosby

Tekst z Herbatki, 9 październik 2015 „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych” —I List do Kolosan 3,16 Pieśni, które śpiewamy w zborze mówią o Jezusie, o Dobrej Nowinie, uczą Biblii, mogą pocieszyć w smutku. Niektóre …

„a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył” Iz. 45,18

 Księga Izajasza 45,18 Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.  Kiedy Karen proponuje urządzenie herbatki w ogrodzie, to od razu mam ochotę śpiewać: „Gdy na …

Głośno wołam do Pana

Każdy przeszedł w życiu dni, kiedy ciężar zmartwień lub trudnej sytuacji był zbyt ciężki do udźwignięcia i nie było widać żadnego rozwiązania. Nie było też nikogo, kto by rozumiał nasze problemy. W takiej sytuacji był Dawid. Księga Psalmów 142:1  Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini. Modlitwa. 2  Głośno wołam do Pana, głośno błagam …

Dlaczego Biblia jest wyjątkowa?

2 Tymoteusza 3:16  Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (wszystkie wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia) Powyższy werset stwierdza, że Pismo Święte jest słowem od Boga. Całe Pismo – Stary i Nowy Testament. Ja w to wierzę. Nawet ludzie niewierzący w Boga uważają Biblię za …

Kobieta w oczach Boga

Biblia jest najlepszą książką psychologiczną. To jest prawda. Bóg zna nas najlepiej, bo nas stworzył. Psalm 139, 1-4   Panie, przenikasz i znasz mnie,  Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły,  widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.  Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz …

Zaufanie Bogu

Księga Izajasza 26,3 (Biblia Gdańska) Człowieka polegającego na Tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: bo w tobie ufa.  W życiu codziennym często musimy zaufać innym ludziom. Ufam, że kierowca autobusu nie spowoduje wypadku. Ufam lekarzowi, gdy stawia diagnozę wypisuje receptę i ufam farmaceucie, że wyda mi właściwy lek. Ten, kto nie potrafi zaufać innym, w …