Księgi Kronik

Uwaga: Te artykuły mają na celu pomóc czytelnikom w lepszym zrozumieniu ksiąg Starego Testamentu. Ich przeznaczeniem jest przegląd i  podsumowanie zawartości, oraz zorientowanie czytelnika tak, aby zrozumiał dlaczego to co czyta zostało napisane i jak zostało napisane.

W celu najlepszego wykorzystania tych artykułów, wybieramy księgę do przeczytania i najpierw zapoznajemy się z odpowiednim artykułem, wyszukując wskazanych wersetów. Warto jest odnotować chronologię oraz umiejscowienie danej księgi względem pozostałych. (Są dostępne omówienia różnych fragmentów Starego Testamentu, pomocne w tym przypadku.)

Zapoznaj się ze słowami kluczowymi i wybranymi wersetami księgi i postaraj się mieć je w pamięci podczas czytania. Zwróć uwagę na pytania dotyczące interpretacji oraz zagadnienia, które podejmuje księga. I wreszcie – dobrze jest mieć na myśli nić przewodnią, która jest obecna w każdej księdze Starego Testamentu, czyli historię Jezusa. Nie jest to zwykle główny wątek ksiąg, ale warto mieć go na uwadze, ponieważ spaja całą Biblię i przypomina nam, po co została ona napisana.

2 Księgi Kronik

 • Autorstwo: Nieznany, ale może być Ezdrasz (2Krn 36, 22–23 por. z Ezd 1, 1–2)
 • Tytuł: „1 i 2 Księga Kronik”
 • „Księga Kronik”, „Słowa Dni”
 • Data:
  • od Adama (1Krn 1, 1) do 400 przed Chrystusem (1 Krn 9, 34)
  • 1Krn 3, 24–ostatnie osoby w linii od Dawida
  • Większość ksiąg Kronik dot. 1050–600 przed Chystusem (1Krn 9, 35-2Krn 36, 16)
 • Słowa kluczowe: Król; Świątynia
 • Wersety kluczowe:1Krn 11, 1–3; 17, 11–14; 29, 11–12; 2Krn 7, 14–16; 16, 9

Kwestie interpretacyjne

 • Rozdziały 1–10
  • krótkie opisy historii do Króla Saula
  • Większość w formie rodowodu
  • Doprowadzi do Króla Dawida (roz 11)
  • Źródła :
   • 1Krn 29, 29; 2Krn 9, 29; 12, 15; 13, 22; 16, 11; 20, 34; 24, 25; 25, 24; 27, 7; 32, 32
 • Różnice między Ksiągami Kronik i Królewskimi
  • Księgi Królewskie napisane pod względem proroctw napisanych w 27 i 28 rozdziałów 5Ks Mj.
  • Księgi Kronik pod względem Zakonu i przymierza Dawidowego
 • Napisana w czasie odbudowy po powrocie z Babilonu (1Krn 9, 1-34)
  • Króla nie było
  • Świątynia, albo w trakcie odbudowy, albo krótko po zakończeniu
   • Resztka z całego Izraela
  • Księgi Kronik są w rzeczywiście jedna Księga podzielona w 4 części
   • Historia Izraela do Dawida • 1Krn 1-9
   • Historia Dawida i Salomona • 1Krn 10–2Krn 9
   • Izrael podzielony • 2Krn 9–28
   • Historia Judy po upadku królestwa północnej • 2Krn 29–36
  • Największa część—o Dawidzie i Salomonie: Dlaczego?
   • Wypełnienie przymierza dawidowego jest głównym tematem
   • Budowanie Świątyni

Chrystus w ST

 • Dawid (Chrystus/Mesjasz ma być potomkiem Dawida według ciała: Ew, Mat 1)
 • Świątynia
 • Oczekiwanie na pełne wypełnienie obietnicy Boga o potomku Dawida
%d blogerów lubi to: