Brama miłosierdzia

To, co piszę, nie jest napisane ze złośliwości do Kościoła rzymskokatolickiego albo innego wyznania, lecz z troski o prawdę Słowa Bożego i dusze ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia od Boga i szukają go. Wielki Apostoł, Św. Jan napisał dawno temu, „Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.” (Ew. Św. Jana 20, 31)* A Jezus sam mówił, „To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” (Ew. Św. Jana 6, 63) Jedyny autorytet, albo źródło prawdy, które Bóg nam dał, i które Jezus zaświadczył, to Słowo Boże—Pismo Święte: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” (Ew. Św. Jana 5, 39) Chrystus, samo „Słowo” (Ewangelia Św. Jana 1, 1) jest naszym świadectwem i autorytetem życia duchowego i codziennego. Ja, jako pastor/pasterz jestem odpowiedziałem przed Jezusem – arcypasterzem, uważam, że trzeba coś powiedzieć na ten temat.

Ostatnio dowiedziałem się, że kiedyś zapowiedziano „otwarcie” tak zwanych Bram Miłosierdzia w związku z Rokiem Miłosierdzia, ogłoszonym przez Papieża. Jak powiedziano, kto przez nie przejdzie będzie miał darowane kary za grzechy. Oczywiście, należy spełnić pewne warunki.

Jakie są te warunki, żeby darowane były kary za grzechy?

  1. Należy przejść przez bramę na znak tego, że pragnie się prawdziwego nawrócenia.
  2. Należy przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.
  3. Należy zastanowić się, co to znaczy „miłosierdzie”
  4. Jako ostatnie, należy odmówić wyznanie wiary i modlitwę w intencji papieża.

Tak wygląda „miłosierdzie” w oczach Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale należy, przede wszystkim zapytać siebie, czy tak wygląda miłosierdzie w oczach Boga prawdziwego, który mówił nam w swoich Pismach Świętych, „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”(Ew. Św. Jana 3, 16) Jak, więc, wygląda Miłość Boga? Jak dostąpić miłosierdzia według Biblii?

Na pewno, pojęcie tych “bram miłosierdzia” wymyślone przez Kościół pochodzi z Biblii. Ale co dokładnie mówi Biblia?

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.” (Ew. Św. Mateusza 7, 13-14)

Czytamy w tych wersetach, że są dwie bramy: szeroka i ciasna, i są dwie drogi: przestronna i wąska. Oczywiście, te dwie bramy i drogi nie są prawdziwymi, fizycznymi bramami i drogami, ale reprezentują dwa rożne podejścia, albo może lepiej powiedzieć nastawienia wobec Boga.

To pierwsze — szeroka brama i przestronna droga — reprezentuje błędne pojęcie, że różne są sposoby by dostąpić obecności Boga. Innymi słowy, takich dróg jest wiele, a wszystkie polegają na czynach człowieka—skupią się na tym, co człowiek musi zrobić. Można powiedzieć, że wiele jest błędnych dróg, prowadzących donikąd.

To drugie—ciasna brama i wąska droga—to jest, po prostu, sam Jezus Chrystus. „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (Ew. Św. Jana 14, 6) Kiedy patrzę na te warunki wymienione powyżej, nie widzę tam Imienia Jezusa, w zamian widzę modlitwę w intencjach papieża. Czy to, na prawdę może przynieść nam miłosierdzie boże?

Co dalej mówi Biblia na temat miłosierdzia? Po pierwsze, Jezus mówił przełożonym religijnym „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” (Ew. Św. Mateusza 9, 13) W czasach Jezusa Jego rodacy odstąpili w swojej religii od prawdziwego miłosierdzia, a zastąpili je różnymi czynami—ofiarami. Można powiedzieć tymi słowy, zamiast polegać na Bogu który usprawiedliwia, szukali pustych ceremonii i działań, które mogli sami wykonać. Skupili się na swoich czynach, na swoim podejściu do Boga, a nie na samym Jezusie.

Ale może najlepiej zwróćmy się do Apostoła Św. Pawła, żeby wyjaśnił w sposób, w jaki tylko on był w stanie to wyjaśnić. Przeczytajmy jego List do Efezjan, drugi rozdział. Musimy wiele cytować:

1  I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2  w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3  Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 4  A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5  i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia — łaską [bowiem] jesteście zbawieni— 6  razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie, 7  aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. 8  Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10  Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Te wersety są bogate w znaczenia. Pierwsze trzy wersety podają smutną wiadomość o naszym pierwotnym, naturalnym stanie, ale od wersetu 4 czytamy coś wspaniałego! „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia —łaską bowiem jesteście zbawieni.” Miłosierdzie boże jest nierozerwalnie związane z łaską.

Znowu zwracamy się do Pawła: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.” (List do Rzymian 3, 23-24) Coś, na co należy zasłużyć nie jest już łaską, lecz zapłatą.  „Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia,” (List do Rz. 4, 4-5) Zasługujemy wyłącznie na śmierć. Życie wieczne jest nam dane całkowicie bez naszego udziału. „Albowiem zapłatą* za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rz. 6, 23) Tak wygląda łaska i miłosierdzie Boże.

Wracając do Listu do Efezjan, czytamy dalej, „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” I tutaj mamy sedno naszego problemu z tymi tzw. „Bramami Miłosierdzia” ogłoszonymi przez Kościół. Miłosierdzia—łaski od Boga, nie uzyskuje się na podstawie naszego działania, czy czynów. Przejście przez jakąś fizyczną bramę stojącą gdzieś w Krakowie (albo gdziekolwiek) przez parę dni, nie prowadzi do miłosierdzia bożego, lecz do chluby, ale na pewno nie do chluby w Bogu. Co więcej, Biblia zapewnia nas, że, skoro Chrystus raz umarł za wszystkie grzechy dla wszystkich ludzi, to jeden raz musimy pójść do Niego po odpuszczenie wszelkich grzechów. „i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia — łaską [bowiem] jesteście zbawieni— razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie Jezusie,” (List do Ef. 2, 5-6) Odtąd żyjemy w nowym życiu, w nowej relacji, która zmienia nasze życie na dobre.**

Proszę czytelnika, by zapytał siebie, czy znalazł miłosierdzie w Bogu? W łasce bożej, przez wiarę wyłącznie w Chrystusa, jak czytaliśmy powyżej w Liście do Efezjan? To jest jedyne rozwiązanie naszej potrzeby miłosierdzia Boga.

 

 

* Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Pisma Świętego—Biblia Tysiąclecia, wydania piątego.

** To będzie temat następnego artykułu, a szczególnie List do Ef. 2, 10.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: