Nasze spotkania

Ulica Batorego 1/oficyna

(znajdź nas na mapie przez mapy Google)

Niedziela rano

11:00

Spotkanie bardziej formalne.
Śpiewem, modlitwą, i czytaniem Biblii przybliżamy się do Boga

 

Co dzieje się podczas nabożeństwa baptystycznego?

Nasze nabożeństwa zazwyczaj zaczynają się od wspólnego śpiewu i modlitwy, byśmy mogli przygotować serca na przyjęcie Słowa Bożego. Pastor kościoła prowadzi studium biblijne, które jest czasem oparte na pewnym temacie, jaki badamy w świetle całego Pisma. Innym razem kaznodzieja może wykładać w oparciu o jeden konkretny fragment Pisma Świętego (egzegetycznie) i wywodzić z niego zastosowanie dla naszego codziennego życia. W trakcie studium mile widziane są wszystkie pytania; naszym celem studiowania Pisma Świętego jest wyposażenie wierzącego w ogólne zrozumienie Pisma Świętego. Po pierwszym nabożeństwie miesiąca, podawane są przekąski, kawa i herbata. Uważamy, że bardzo ważny jest czas, który spędzamy w gronie naszych współwyznawców. Typowym jest, że wśród członków kościoła baptystycznego nawiązują się silne przyjaźnie. Nasze spotkania mają trzy cele: oddawanie czci Bogu przez modlitwę i śpiew, studium Pisma Świętego z nauką zastosowania go do codzienności i pielęgnowanie znajomości z innymi współwyznawcami.

Wierzymy, że studiując Słowo Boże uzyskujemy odpowiedzi na pytania, które niesie życie. Niestety wielu ludzi czerpie swoją wiarę z tradycji, opinii rodziny lub znajomych albo z własnego doświadczenia. Wiele osób jest zdziwionych, gdy zaczynają studiować Pismo Święte, ponieważ różni się ono od tego, co funkcjonuje w powszechnej opinii. Wierzymy, że Bóg nas stworzył i dał nam swoje Słowo, byśmy mogli zrozumieć kim On jest i czego chce od nas w naszym życiu. Jeżeli Pismo Święte jest Słowem Bożym, to powinniśmy pragnąć studiować i rozumieć Jego plan dla naszego życia.